Uprzejmie informujemy, że od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski można składać osobiście w godz. od 800 do 945 oraz od 1215 do 1500 w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, za pośrednictwem poczty lub korzystając ze skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą urzędu.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca  2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W 2020 roku stawka zwrotu wynosi 1,00 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobrać osobiście  w punkcie obsługi  Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa lub ze strony internetowej urzędu.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel. 65 549 23 27 wew. 21 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy  w godz. od 800 do 945 oraz od 1215 do 1500.

Pliki do pobrania: