Tarcza Antykryzysowa 4 rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 zł z urzędu pracy o organizacje pozarządowe (NGO).  Podstawowym warunkiem jej otrzymania jest prowadzenie działalności przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

O pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (NGO) również nieprowadzące działalności gospodarczej, takie jak na przykład fundacje, czy stowarzyszenia, których przychód w poprzednim roku bilansowym nie przekroczył  100 000 złotych. Informacja o wysokości przychodu przedstawiana jest w formie oświadczenia w  wniosku o pożyczkę. Maksymalna wysokość pożyczki dla organizacji pozarządowej to 5000 zł, jednak nie więcej niż 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym

Warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy. Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł może zostać złożony elektronicznie lub też w formie papierowej na adres właściwego urzędu pracy.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej  Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie,  https://wschowa.praca.gov.pl/urzad ,

a także telefonicznie -  informacje, porady oraz pomoc przez pracowników urzędu:

Kierownik Zespołu - Anna Daszkiewicz tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Małgorzata Jankowska tel. (65) 540 28 68 wew. 40

Ilona Kasztelan tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Katarzyna Rybińska tel. (65) 540 28 68 wew. 47

Urszula Jurcewicz tel.(65) 540 28 68 wew. 37