Drukuj

 

Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Wniosek Gminy Szlichtyngowa złożony dnia 24 kwietnia 2020 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł.

W ramach tego zadania zostaną zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do nauki fizyki, geografii, chemii i biologii, które przyczynią się do rozwoju kompetencji uczniów w dziedzinach przyrodniczych.