Drukuj

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli pozyskała dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ze środków rezerwy celowej w wysokości 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”. Pozyskana dotacja przeznaczona zostanie na zakup systemu selektywnego alarmowania. Umowa  udzielenia dotacji została podpisana przez Prezesa OSP Gola druha Zenona Chrząstowskiego w dniu dzisiejszym.

System selektywnego alarmowania - jest to powszechnie stosowany system w większości już jednostek OSP w naszym kraju, którego działanie polega na zdalnym uruchamianiu syreny alarmowej w danej jednostce, przez dyspozytora na stanowisku kierowania w jednostce Państwowej Straży Pożarnej. W naszym przypadku będzie to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Podstawowym celem funkcjonowania systemu jest znaczne skrócenie czasu alarmowania OSP, od momentu wpłynięcia zgłoszenia do Powiatowego Stanowiska Kierowania (PSK) w KP PSP Wschowa.

System ten podniesie sprawność bojową jednostki OSP Gola i przyczyni się do poprawy naszego bezpieczeństwa.

Całkowita wartość realizacji zadania to kwota 9.900,00 zł. Brakująca kwota pokryta zostanie ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa. Gratulujemy !!!