Ukończono prace polegające na remoncie 3 przepustów pod drogami gminnymi: dwóch w Dryżynie, jednego w Górczynie. Dzięki wykonanym pracom łatwiejszy jest dostęp z drogi gminnej w Dryżynie do drogi śródpolnej przebiegającej koło transformatora – długość przepustu 8 m. Pozostałe dwa, 6- metrowe przepusty wymieniono w ciągu dróg gminnych przecinających rowy melioracyjne, na działkach ewid. nr 354/2 (Dryżyna), 302/2 i 302/3 (Górczyna) – na terenach uprawianych rolniczo. Remont przepustów przyczyni się do regulowania przepływu cieków wodnych, prawidłowego funkcjonowania urządzeń drenarskich oraz ułatwi dojazd do gruntów rolnych.

Prace wykonała Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie, a koszty realizacji tego zadania wyniosły 6 994 zł brutto.

GALERIA:

Dryżyna

Górczyna