Miło nam poinformować, że jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej: Gola, Wyszanów i Szlichtyngowa  otrzymały dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach programu „Mały Strażak”. Każda jednostka otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł.

W ramach pozyskanej dotacji jednostki OSP wzbogaca się o następujący sprzęt i wyposażenie:

OSP Szlichtyngowa:

 • bosak dielektryczny,
 • nożyce dielektryczne,
 • wentylator oddymiający,
 • podpora stabilizująca.

 OSP Wyszanów:

 • pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych,
 • piła tarczowa do stali i betonu,
 • detektor prądu przemiennego,
 • detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla,
 • spalinowy opryskiwacz plecakowy 2 szt.,
 • bosak dielektryczny,
 • nożyce dielektryczne.

OSP Gola:

7 kpl. ubrań specjalnych.

Sprzęty oraz ubrania zakupione dzięki dofinansowaniu, podniosą gotowość bojową jednostek i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy.

Dotacje otrzymane przez jednostki OSP: Gola, Szlichtyngowa i Wyszanów pozyskane zostały w ramach ogólnopolskiego programu wsparcia druhów ochotników „Ogólnopolski program  finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.