Szanowni Państwo!

W najbliższą niedzielę, dnia 12 lipca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta RP w głosowaniu ponownym. Dziękując Państwu za podjęcie obywatelskiego obowiązku i liczny udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zachęcam do zaangażowania się w rundę wieńczącą wybór głowy państwa.

Na terenie Gminy Szlichtyngowa głosowanie odbywać się będzie w następujących obwodach głosowania utworzonych dla:

 • miasta Szlichtyngowa - obwód nr 1 z siedzibą w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej,
 • wsi Gola, Nowe Drzewce, Małe Drzewce, Stare Drzewce - obwód nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach,
 • wsi Jędrzychowice i Kowalewo - obwód nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach,
 • wsi Górczyna, Dryżyna, Wyszanów, Zamysłów i osady Puszcza - obwód nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Lokale wyborcze czynne będą dla wyborców od godz. 7:00 do godz. 21:00. Wyborca udający się do lokalu wyborczego zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności, takie jak w innych obiektach użyteczności publicznej. Przed wejściem do lokalu wyborczego zaleca się zatem:

 • zdezynfekowanie rąk;
 • zasłanianie ust i nosa;
 • zachowanie bezpiecznej odległości - min. 2 metry;
 • przebywanie w lokalu wyborczym nie więcej niż 1 wyborcy na 4m2.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w lokalach wyborczych zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:

 • osób powyżej 60. roku życia,
 • kobiet w ciąży,
 • osób z dzieckiem do lat 3,
 • osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.