W dniu wczorajszym tj. 7 lipca 2️020 r. w miejscowości Dryżyna odbyło się zebranie wiejskie zwołane w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa tej miejscowości w kadencji 2019 - 2023. Na stanowisko sołtysa wsi Dryżyna wybrany został Pan Mariusz Piotr Grochmal.


Nowo wybranemu Sołtysowi życzymy wytrwałości oraz skutecznej i owocnej działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji z wykonywanego mandatu społecznego.