Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w całości sfinansuje zakup 49 wozów strażackich dla gmin do 20 tysięcy mieszkańców o najwyższej frekwencji wyborczej w II turze głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r.

Zachęcamy do udziału w głosowaniu !!!

https://pl-pl.facebook.com/MSWiARP/