Na prośbę Mieszkańców podjęte zostały działania mające na celu zmianę organizacji ruchu w Szlichtyngowie oraz w Górczynie. Na Rynku w Szlichtyngowie, naprzeciw przystanku komunikacyjnego zmieniono stałą organizację ruchu – zmiana obejmuje wydłużenie możliwości postoju pojazdów do 20 min.

Natomiast na pograniczu Szlichtyngowy oraz Górczyny, w ciągu ulicy Leśnej stanęły znaki informujące o wjeździe i wyjeździe do wyżej wymienionych miejscowości. Dodatkowo, w związku z rozbudową Osiedla Leśnego, na ulicy Kasztanowej umożliwiono ruch pojazdów dojeżdżających do posesji zlokalizowanych przy tej ulicy.  I tak na tabliczce pod znakiem „zakaz ruchu w obu kierunkach” pojawił się napis „nie dotyczy dojazdu do posesji, rowerów, obsługi pogrzebów”.

Na koszty tych zadań składają się opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, zakup znaków oraz ich montaż. Łączna kwota obu zadań to 3 800 zł brutto. Dostawą i montażem znaków zajęła się firma RAWZNAK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rawiczu.

Szczególne podziękowania składamy dla Sołectwa Górczyna, które przeznaczyło 2 000 zł z funduszu sołeckiego na zmianę oznakowania w swojej miejscowości.

Kierowcom oraz innym użytkownikom tych dróg życzymy bezpiecznej jazdy.

GALERIA