Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, iż pozyskaliśmy środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki wsparciu Gmina Szlichtyngowa otrzyma 8.392,00 zł dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Kosztami kwalifikowanymi w ramach zadania są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

Przypominamy, że w wyniku ogłoszonego przez gminę naboru w roku ubiegłym, wpłynęło 10 wniosków od rolników z terenu naszej gminy na usunięcie tego typu odpadów, w łącznej ilości 16,785 Mg.

Obecnie przygotowywana jest procedura, które wyłoni wykonawcę tego zadania.