Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że od dnia dzisiejszego rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020.

Stypendium przyznawane będzie za wyniki w nauce uczniom klas od IV do VIII  szkoły podstawowej i uczniom klas ponadpodstawowych, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Szlichtyngowa.

Wniosek należy złożyć do dnia 15 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Stypendium motywacyjne stanowi wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w nauce oraz motywację do odnoszenia dalszych sukcesów i jak najwyższych wyników w nauce.

Stypendium będzie przyznane uczniowi, który uzyskał na koniec roku szkolnego 2019/2020 średnią ocen:

- uczeń szkoły podstawowej: 5.6

- uczeń szkoły ponadpodstawowej: 5.2

 

Załącznik

Wniosek