Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu  07 lipca 2020 r. o godz. 18:30 przy budynku Remizy na działce o nr ewid. 117 obręb Dryżyna odbędzie się Zebranie Wyborcze.

 Tematem Zebrania będzie:

  • Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.
  • Sprawy bieżące.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XVI/123/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.

Zarządzenie Nr 70/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Sołectwa Dryżyna.