Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli informuje, że woda w wodociągu administrowanym przez Zakład Usług Wodny we Wschowie na terenie m.in. wsi Kowalewo i Jędrzychowice nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Powodem zmniejszenia się jakości wody jest występowanie w sieci pojedynczych bakterii z grupy coli. Zakład Usług Wodnych we Wschowie, który odpowiada za stan sieci i wody na tym terenie, informuje, że podjęte zostały już działania naprawcze i następuje płukanie sieci. Planuje się ponowne pobranie próbek wody w poniedziałek.

Do czasu zmiany oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli zaleca przegotowywanie wody  wykorzystywanej do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty.

Komunikat Nr 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie jakości wody do spożycia z wodociągu publicznego w Kandlewie (gm. Wschowa, pow. Wschowski), zaopatrującego miejscowości: Kandlewo, Kowalewo, Konradowo i Jędrzychowice.