W dniu wczorajszym do Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa dostarczonych zostało kolejnych 28 laptopów zakupionych w ramach rządowego programu Zdalna Szkoła+.

Wartość dostarczonego sprzętu to kwota 53.726,40 zł. Dostawę zrealizowała firma AM Office z Leszna.

Już wkrótce komputery rozdysponowane zostaną do szkół znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa: Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.