Szanowni Państwo.

Już w najbliższą niedzielę, dnia 28 czerwca 2020 r. odbędą się wybory Prezydenta RP. Pójdźmy na wybory, bo to święto demokracji, nasze prawo, ale i też obywatelski obowiązek.

Na terenie Gminy Szlichtyngowa głosowanie odbywać się będzie w następujących obwodach głosowania utworzonych dla:

  • miasta Szlichtyngowa - obwód nr 1 z siedzibą w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej,
  • wsi Gola, Nowe Drzewce, Małe Drzewce, Stare Drzewce - obwód nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach,
  • wsi Jędrzychowice i Kowalewo - obwód nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach,
  • wsi Górczyna, Dryżyna, Wyszanów, Zamysłów i osady Puszcza - obwód nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej.

Lokale wyborcze czynne będą dla wyborców od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Wyborca udający się do lokalu wyborczego zobowiązany jest zachować wszelkie środki ostrożności, takie jak w innych obiektach użyteczności publicznej. Przed wejściem do lokalu wyborczego zaleca się zatem:

  • zdezynfekowanie rąk;
  • zasłanianie ust i nosa;
  • zachowanie bezpiecznej odległości - min. 2 metry;
  • przebywanie w lokalu wyborczym nie więcej niż 1 wyborcy na 4m2.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

/-/ Jolanta Wielgus