Kolejne zadanie, którego podjęli się młodzi wolontariusze oraz ich mali pomocnic, nosiło nazwę "Podaruj mi kawałek słońca". Polegało ono na zorganizowaniu warsztatów podczas których ręcznie zdobili doniczki i sadzili kwiaty. Kolejnym etapem było sporządzenie listy osób do których miały trafić piękne rośliny. I tak zostali nimi obdarowani starsi mieszkańcy Jędrzychowic i Kowalewa, zaprzyjaźniony dom dziecka we Wschowie oraz przyjaciele projektu, którzy dobrym słowem wspierają nasze działania. Była to niesamowita lekcja odpowiedzialności i przedsiębiorczości: trzeba było zrobić zakupy, poznać wymagania konkretnych roślin, ale również udać się z podarunkami to wszystkich osób. Okazało się, że z pozoru drobny gest może wywołać wiele radości,wzruszenia i uśmiechu na twarzy. Zgodnie z ideą działania, podarowano wielu ludziom kawałek słońca. Czego nauczyli się wolontariusze? Na pewno tego, że wokół nas jest wielu ludzi, którzy potrzebują zainteresowania, czasami dobrego słowa oraz tego, że lepiej dawać niż brać.

Jestem dumna, że w naszej szkole mamy tak wspaniałych uczniów, którzy swój wolny czas przeznaczają na działania związane z wolontariatem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym przykład ze starszych kolegów i koleżanek będą brali również młodsi.

Marta Krawczyk dyr SP w Jędrzychowicach

GALERIA