INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

dotycząca spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości, że:

- od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. jest udostępniany do wglądu  spis wyborców, na pisemny wniosek wyborcy, w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 15:00.

- dnia 22 czerwca 2020 r. mija termin składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców, którzy przebywają czasowo na terenie Gminy Szlichtyngowa, w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

- dnia 26 czerwca 2020 r. mija termin wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem pobytu stałego, w obwodzie miejsca pobytu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.