Uprzejmie informujemy, że Gmina Szlichtyngowa otrzymała dofinansowanie w kwocie 53.726,40 zł w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła plus”.

W ramach dofinansowania zostanie zakupionych 28 laptopów, które według określonego kryterium trafią do uczniów z wielodzietnych rodzin, liczących co najmniej troje dzieci i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Przypomnijmy, że w pierwszej edycji programu nasza gmina otrzymała dofinansowanie
w kwocie 59.999,80 zł, za które zakupiono 34 laptopów i z których podczas nauki zdalnej, korzystają już uczniowie naszych szkół. Pozyskane przez gminę dofinansowanie w obu odsłonach programu to kwota 113.726,20 zł.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — w ramach konkursu grantowego Zdalna Szkoła Plus — wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.