Informujemy, że Gmina Szlichtyngowa otrzyma kwotę 26.500 zł subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zakup przez nauczycieli sprzętu pomocnego w prowadzeniu zajęć w trybie nauki zdalnej. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciel prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do internetu.  

Otrzymana pomoc z pewnością przyda się nauczycielom a zakupiony sprzęt pozwoli w najbardziej skuteczny sposób prowadzić nauczanie zdalne.

Źródło: https://samorzad.pap.pl/

 

 

W Świetlicy Wiejskiej w Starych Drzewcach trwają prace remontowe związane z montażem drzwi. Zostaną wymienione drzwi wejściowe frontowe prowadzące do korytarza w świetlicy oraz drzwi wejściowe boczne, które prowadzą od razu na salę. Zmieni się także oblicze wewnątrz budynku, ponieważ dokonana będzie wymiana trzech sztuk drzwi wewnętrznych: z korytarza do łazienki, z korytarza na salę oraz z korytarza do pomieszczenia przed kuchnią. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Stare Drzewce.

GALERIA

W ramach działalności Klubu Senior + w Szlichtyngowie w miesiącu listopadzie odbyło się spotkanie uczestników klubu z aplikantem adwokackim Panem Andrzejem Sosenko. Tematem wiodącym były przepisy cywilno-prawne. Seniorzy bardzo chętnie zapoznali się z prawem spadkowym, dziedziczeniem a także odrzuceniem spadku. Omówione zostały również kwestie darowizn, umów zawieranych telefonicznie bądź na tzw. „pokazach”, pożyczek itd. Dodatkowo pan prawnik przedstawił zasady bezpieczeństwa publicznego, ochrony osób i mienia w świetle współczesnych zagrożeń wymierzonych w seniorów.

Uczestnicy spotkania bardzo chętnie dyskutowali, zadawali pytania oraz dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Takie spotkanie i porady zawsze owocują poszerzeniem wiedzy, która niejednokrotnie może okazać się niezwykle przydatna, a czasami wręcz bezcenna. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu zadając wiele pytań. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu chociaż część ich problemów będzie łatwiejsza do rozwiązania.

  • W listopadzie br. zakończyły się prace remontowe w świetlicy w Zamysłowie. Wymieniono drzwi między salą a korytarzem (demontaż, montaż, obróbka). Zakres robót obejmował: demontaż starych oraz montaż nowych drzwi między salą a korytarzem wewnątrz świetlicy, pomalowanie ściany wokół drzwi oraz uzupełnienie płytek w korytarzu. Ponadto dokonano wymiany pękniętych płytek przed wejściem do świetlicy oraz naprawy opierzenia kominów dymnych i wentylacyjnych. Prace były finansowane z funduszu sołeckiego wsi Zamysłów oraz środków Zespołu Świetlic w Szlichtyngowej.
  • Ponadto ze środków funduszu sołeckiego do świetlicy w Zamysłowie zakupiono zmywarkę uniwersalną z dozownikiem płynu myjącego, koszem, podstawą do zmywarek oraz płynami do mycia i nabłyszczania.
  • W świetlicy w Nowych Drzewcach dokonano wymiany okien w liczbie 3 szt. Stare, drewniane okna zastąpiono nowoczesnymi oknami o kolorze złoty dąb z wywietrznikami, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Znacznej poprawie uległa izolacja cieplna i dźwiękowa budynku. Wymiana okien finansowana była z funduszu sołeckiego sołectwa Nowe i Małe Drzewce.
  • Również z funduszu sołeckiego wsi Nowe i Małe Drzewce zakupiono komplet mebli kuchennych, zmywarkę pod zabudowę oraz zlewozmywak do świetlicy w Małych Drzewcach. Już wkrótce meble zostaną zmontowane i będą służyć mieszkańcom Małych Drzewiec.
  • Wszystkie budynki świetlic w naszej gminie zostały oznaczone nowymi tablicami. Na tablicy widnieje napis „Gmina Szlichtyngowa” z herbem Szlichtyngowy oraz nazwa odpowiedniej świetlicy.

Dzięki wszystkim wykonanym pracom znacznej poprawie uległa estetyka budynków świetlic, a nowe wyposażenie służyć będzie Naszym Mieszkańcom podczas organizacji spotkań i uroczystości okolicznościowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus

GALERIA

 

Podkategorie