Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa.

Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

- lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
- ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
- od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
- w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
- w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
- w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
- w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
- zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

- ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
- od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
- podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
- w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
- w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

- lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
- ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
- w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
- zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Źródło: https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/ 

W tym roku dnia 10 października przypadał Dzień Gier Planszowych. Z tej okazji w poniedziałek dnia 12 października w Klubie Senior + w Szlichtyngowej przy słodkim poczęstunkiem odbył się turniej gier planszowych a dokładniej turniej gry w chińczyka, który został zorganizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szlichtyngowa. W turnieju uczestniczyło 8 zawodników oraz osoby kibicujące grającym. Dwie drużyny z wielkimi emocjami rozgrywały kolejne rundy.  W miłej i wesołej atmosferze zostały wyłonione trzy pierwsze miejsca. Pani Halinka L. została zwyciężczynią turnieju, Pani Zosia P. zajęła drugie miejsce a Pani Zosia K. trzecie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Szlichtyngowej. Seniorzy po raz kolejny miło spędzili wolny czas.

42 lata temu, 16 października 1978 r., kolegium kardynalskie wybrało metropolitę krakowskiego, kardynała Karola Wojtyłę na papieża, który przyjął imię Jan Paweł II.

W hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II Sejm RP ustanowił dzień 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.

W naszym mieście jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. im. Jana Pawła II oraz na placu kościelnym pomnik Jana Pawła II.

    W dniu 13 października 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej oraz w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wręczyła stypendia dla najzdolniejszych uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/20. W tym roku wyróżnionych zostało 8 uczniów: Paulina Bielewicz, Martyna Winiarska, Tobiasz Skrzypczak, Dominika Skudlarek, Emilia Kudyba, Alicja Fartuszyńska, Weronika Kupczyk i Klaudia Neć. Wśród naszych stypendystów jest czworo uczniów szkoły podstawowej i czworo absolwentów szkół ponadpodstawowych. Pięciu uczniów odebrało stypendium po raz kolejny.

     Aby uzyskać stypendium uczniowie musieli spełnić wymagania dotyczące rocznej średniej ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych: w szkołach ponadpodstawowych średnia ocen co najmniej 5,2, natomiast w szkołach podstawowych co najmniej 5,6. Średnia ocen stanowi bardzo wysoką poprzeczkę i osiągają ją uczniowie uzdolnieni wszechstronnie.

     Burmistrz Jolanta Wielgus wręczyła wyróżnionym uczniom stypendium pieniężne, pamiątkowe długopisy, listy gratulacyjne oraz róże dla stypendystek. Stypendium stanowi wyróżnienie za trud i wysiłek włożony w osiąganie wysokich wyników w nauce oraz motywację do odnoszenia dalszych sukcesów.

     Wszystkim stypendystom i ich rodzinom serdecznie gratulujemy tak wysokich wyników i życzymy powodzenia na dalszej ścieżce edukacyjnej!

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje możliwość przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

 

Jak zweryfikować rachmistrza?

Rachmistrz spisowy legitymuje się oficjalnym identyfikatorem wydanym przez Wojewódzkie Biuro Spisowe.

Identyfikator poza danymi personalnymi  zawiera także upoważnienie do zbierania danych oraz hologram, pieczęć i podpis osoby wydającej dokument.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można potwierdzić:

  • na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99
  • w aplikacji dostępnej TUTAJ

Powszechny Spis Rolny, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zarówno podczas zbierania danych poprzez nowoczesne metody teleinformatyczne jak i tradycyjną metodą poprzez wywiady realizowane przez rachmistrzów spisowych.

Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie terenowi i telefoniczni są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści:

Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane zebrane w spisie są bezpieczne, co gwarantuje tajemnica statystyczna.

Podkategorie