W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały odebrane prace związane z remontem toalet w świetlicy wiejskiej w Kowalewie.

Zakres robót obejmował: położenie nowych płytek na ścianach i posadzce, montaż nowych umywalek 2 szt., szpachlowanie wraz z malowaniem powierzchni ściennych, przeniesienie gniazd prądowych wraz z ogrzewaczami wody, montaż nowych drzwi łazienkowych 2 szt. W obu toaletach podwieszono nowe sufity na stelażu metalowym z płytą gipsowo-kartonową, wykonano szpachlowanie i malowanie, przeniesiono oświetlenia na sufity oraz zamontowano dwa zestawy podtynkowe WC.

Odnowione toalety zapewne znacząco podniosą standard spotkań i przyjęć okolicznościowych.

Wykonawcą prac była firma Tom-Pex Tomasz Słodyka, z siedzibą w Konradowie. Wartość wykonanych prac to kwota 9.466,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego wsi Kowalewo.

Okres przypadający na przełom zimy i wiosny to czas, w którym wyraźne zaobserwować można gwałtowny wzrost liczby pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pożary traw są bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i całego środowiska naturalnego, bezpowrotnie niszcząc faunę i florę. Takie pożary angażują służby ratownicze, których pomoc w tym samym czasie może być niezbędna w innym czasie i miejscu.

Wypalanie traw jest praktyką wysoce szkodliwą. Pomimo wielu ostrzeżeń osoby wypalające trawy wciąż nie zdają sobie sprawy z ogromu szkód, jakie wyrządzają przyrodzie i możliwego zagrożenia, jakie powodują. Wypalanie wierzchniej warstwy gleby obniża jej wartość użytkową i degraduje ją nawet na kilka lat. Co więcej, każdorazowo w ten sposób niszczona jest roślinność oraz powodowana jest śmierć wielu organizmów żywych, które przyczyniają się do utrzymania właściwej kondycji gleby (np. dżdżownice, mrówki, biedronki). Dym skutecznie obniża plonowanie roślin, ponieważ uniemożliwia on zapylanie kwiatów na łąkach przez trzmiele i pszczoły. W pożarach traw ginie wiele zwierząt kręgowych – krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie, zaś zniszczeniu ulegają lęgowiska i gniazda ptaków żyjących na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami pożarów często są również większe zwierzęta leśne.

Przypominamy, że wypalanie traw jest prawnie zabronione. Zakaz ten ujęty został między innymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 124 ust. 1 „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”, art. 131 „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny”). Za wykroczenia tego typu grożą sankcje wynikające z ustawy Kodeks wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić nawet do 5000 zł lub na podstawie ustawy Kodeks karny – kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 za spowodowanie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

 

W tym tygodniu na zlecenie Gminy Szlichtyngowa przeprowadzone zostały, w obrębie dróg gminnych na terenie Szlichtyngowy, prace polegające na odnowieniu oznakowania poziomego na przejściach dla pieszych. Prace polegały na odmalowaniu pasów oraz linii warunkowego zatrzymania w obrębie przejść. Odnowiono także miejsca przeznaczone do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Prace wykonała firma: Zakład Oznakowań Drogowych „Znak-Mal-Bis” Jarosław Michalewski z Góry.

Po zakończonych pracach, kierowcom będzie się jeździć zdecydowanie lepiej, a przede wszystkim zdecydowanie bezpieczniej będzie dla pieszych, bo znaki poziome będą czytelne dla użytkowników ruchu drogowego.

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w najbliższym czasie w ramach Narodowego Programu Szczepień na terenie powiatu wschowskiego powstaną dwa dodatkowe  punkty szczepień przeciw COVID -19.

Punkty te zlokalizowane będą:

- w sali gimnastycznej w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica przy ul. Kościuszki 11, we Wschowie

- w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Wiktoria Król w Radzyniu przy ul. Słonecznej 51, gmina Sława

Rejestracja na szczepienia przeciw COVID -19 w nowych punktach odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach:

- przez telefon dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989,

- on-line poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl,

- w wybranym punkcie szczepień.

Ponadto, informujemy, że jak dotychczas  przeciw COVID – 19 zaszczepić się można w:

Gmina Szlichtyngowa:

- Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarza Rodzinnego, ul. Dworcowa 6, Szlichtyngowa .

Gmina Wschowa:

- Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. ks. Kostki 33,

- Centrum Medyczne Hubert Sp. z o.o., ul. Cicha 7 ,

- Przychodnia Lekarska Eskulap we Wschowie ul. Zygmunta Starego 4.

Gmina Sława:

-Zespół Lekarzy Rodzinnych Eskulap, ul. Parkowa 11c.

            Przypominamy Państwu również o możliwości skorzystania z transportu organizowanego przez Urząd Miasta i Gminy, na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Z transportu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym jak i osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień. W celu zorganizowania dowozu należy dzwonić trzy dni przed planowaną wizytą pod nr tel. 65/549-23-27 (wew. 24)  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30.

Przedłużono obowiązujące zasady bezpieczeństwa (z wyjątkami) do 25 kwietnia:
- obiekty kultu religijnego - max 1os./20m
-  placówki handlowe <100m2 1 os./15m2, >100m2 1 os./20m2
- zamknięte centra handlowe
- zamknięte salony urody
Hotele i obiekty noclegowe pozostają zamknięte do 3 maja włącznie. Wyjątkiem są m. in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych.
Od 19 kwietnia otwarte będą żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci.
Od 19 kwietnia dopuszcza się możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Działalność obiektów sportowych nadal jest ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia mogą się odbywać bez udziału publiczności. Zamknięte pozostają m.in. siłownie, kluby fitness, stoki narciarskie, baseny, sauny i solaria.

Podkategorie