W dniach 13-15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

Oddziały Wojska Polskiego, które znalazły się krytycznej sytuacji, u progu spodziewanej przez wielu klęski,  zdołały odepchnąć i pokonać nacierającą Armię Czerwoną. Zwycięstwo strony polskiej w bitwie pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz plany rozpętania międzynarodowej rewolucji.

Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Ciechanowie, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch radiostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem w Mińsku.

Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną, opracowany przy udziale szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Tadeusza Rozwadowskiego, a przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia 1920, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.

W kolejnych tygodniach siły polskie przeszły do działań pościgowych, odnosząc kolejne zwycięstwa, które przypieczętowały polskie zwycięstwo w wojnie, zagwarantowały Polsce niepodległość i umożliwiły zawarcie korzystnego dla II Rzeczypospolitej traktatu pokojowego z Rosją Sowiecką i Ukrainą, zabezpieczając wschodnie granice państwa polskiego aż do 1939 roku.

Bitwa Warszawska, określana jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata dla ówczesnej, odradzającej się po latach niewoli Polski była momentem szczególnym. W godzinie wielkiej próby cały naród stanął do walki w obronie niepodległości. Bitwa Warszawska była także szczególnym momentem dla Europy i świata.

Na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej Sejmu dnia 30 lipca 1992 r. ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego.

Źródła:

https://bitwa1920.gov.pl/pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/swiat-jaki-znamy-zawdzieczamy-bohaterom-bitwy-warszawskiej2

https://dzieje.pl/aktualnosci/bitwa-warszawska-1920-r

 

 

Szanowni Państwo!

Po konsultacji z sołtysami Gminy Szlichtyngowa podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznych dożynek w takiej formie jak było to do tej pory.

Pomimo wieloletniej tradycji obchodzenia uroczyście święta plonów w tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z panującej epidemii nie ma możliwości zorganizowania dożynek w ich dotychczasowej formule. Dożynki w gminie ograniczone będą do organizacji mszy św. dziękczynnej za tegoroczne plony ziemi szlichtyngowskiej, która odbędzie się dnia 22 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30 w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Goli.

Poniżej przedstawiamy informację o sołectwach w których odbędą się msze święte dziękczynne za tegoroczne zbiory.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
/-/Jolanta Wielgus

Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
    • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym;
    • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Nabory wniosków prowadzone są przez właściwy dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku mieszkańców gminy Szlichtyngowa wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

ADRES I DANE KONTAKTOWE:

WFOŚiGW w Zielonej Górze

65-602 Zielona Góra

ul. Miodowa 11

Tel. (68) 419-69-00

www.wfosigw.zgora.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*Więcej szczegółów w załączonych broszurach informacyjnych

Załącznik 1 – Broszura w formacie PDF

Załącznik 2 – Ulotka w formacie PDF

Szanowni Mieszkańcy!

Wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostkami doradztwa rolniczego zachęcamy do zapoznania się z platformą ogłoszeniową polskiebazarek.pl, która:

 - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami

  - umożliwia bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży i promocji swoich produktów, dzięki czemu konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma marży pobieranej przez pośredników

 

Polskie-bazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w dniu  20 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30 w budynku zaplecza boiska sportowego w Górczynie, działka nr ewid. 318/1, odbędzie się się Zebranie Wyborcze.

 Tematem Zebrania będzie:

  • Przeprowadzenie wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Górczyna.
  • Sprawy bieżące.

 

Załączniki:

Uchwała Nr XVIII/141/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Górczyna.

Zarządzenie Nr 93/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego Sołectwa Górczyna.

Podkategorie