ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Klauzula informacyjna RODO Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 24/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Zarządzenie 78/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za rok 2018. Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Plan działalności jednostki organizacyjnej Udostępniony przez: MK Odsłon: 103
Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 107
Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 94
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Oświadczenie o wartości napojów alkoholowych w placówce Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zawiadomienie o imprezie masowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Zgłoszenie pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zgłoszenie pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Druki Udostępniony przez: MK Odsłon: 183
Wniosek o wynajem Świetlicy Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Wzory deklaracji i informacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Wniosek o wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stwierdzającego stan zaległości Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Rekrutacja do szkół i przedszkoli Udostępniony przez: JG Odsłon: 154
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 85
Podstawowa kwota dotacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 117
Rejestr instytucji kultury Udostępniony przez: JG Odsłon: 68
Klauzule Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: JG Odsłon: 104
Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 104
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 126
Postanowienie Komisarza Wyborczego Udostępniony przez: MK Odsłon: 117
V Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
IV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 102
III Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 139
II Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 143
I Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 143
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 2
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 2
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 3
Interpelacja radnej Anny Dombek i radnej Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Interpelacja radnej Krystyny Felińskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 55
Interpelacja radnego Franciszka Kichmana Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: JG Odsłon: 86
Odpowiedź na interpelację Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 93
Odpowiedź na interpelację Radnej Anny Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Interpelacja Udostępniony przez: MK Odsłon: 99
Podatki Lokalne 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Statut Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 82/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 81/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Zarządzenie 80/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 79/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 78/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 77/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 76/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 75/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 74/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Zarządzenie 72/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 71/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 70/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Zarządzenie 69/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Zarządzenie 68/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Zarządzenie 67/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 66/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 5
Zarządzenie 65/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 64/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Zarządzenie 63/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Zarządzenie 62/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Zarządzenie 61/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 60/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 59/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Zarządzenie 58/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 57/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 56/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Zarządzenie 55/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 54/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Zarządzenia 53/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Zarządzenie 52/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Zarządzenie 51/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 50/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 4
Zarządzenie 49/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 48/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 47/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 46/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Zarządzenie 45/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 44/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 4
Zarządzenie 43/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 42/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 41/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Zarządzenie 40/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Zarządzenie 39/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 38/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 37/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 36/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Zarządzenie 35/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 34/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 33/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 32/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Zarządzenie 31/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 30/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Zarządzenie 29/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 28/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 27/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Zarządzenie 26/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 25/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 14
Zarządzenie 24/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 23/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 14
Zarządzenie 22/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 14
Zarządzenie 21/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Zarządzenie 20/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Zarządzenie 19/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 14
Zarządzenie 18/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 17/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 16/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 15/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 14/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Zarządzenie 13/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 12/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 11/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 10/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 9/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Zarządzenie 8/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 7/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 6/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 5/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 4/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Zarządzenie 3/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Zarządzenie 2/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 1/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 37/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 2
Zarządzenie 35/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 3
Zarządzenie 34/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 5
Zarządzenie 32/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Zarządzenie 31/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 30/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Zarządzenie 29/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 28/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Zarządzenie 27/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 26/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Zarządzenie 25/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Zarządzenie 24/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Zarządzenie 22/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 21/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 20/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenia 19/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 18/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 17/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 16/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 15/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 14/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 13/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 12/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 11/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 10/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 9/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 8/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 7/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 6/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 5/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Zarządzenie 4/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Zarządzenie 3/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 2/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Zarządzenie 1/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec IV kwartału 2018 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 117
Elżbieta Rahnefeld - korekta Udostępniony przez: MK Odsłon: 125
Stanisław Kosmowski Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Elżbieta Rahnefeld Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Barbara Bartkowiak Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Waldemar Ciesielski Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Barbara Garsztka-Zientek Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 75
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 75
Ilona Sadowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Maria Stankiewicz Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Leszek Szymański Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Dorota Raczycka Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
Jolanta Wielgus Udostępniony przez: MK Odsłon: 115
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 53
Grzegorz Wiliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 70
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Waldemar Rodak Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
Wioletta Pawłowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Andrzej Kromoliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Krystyna Felińska Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Małgorzata Fartuszyńska Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Anna Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Damian Baziuk Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Barbara Wesołowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Nabór na wolne stanowisko - Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadry i obsługi sekretariatu Udostępniony przez: MK Odsłon: 194
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Udostępniony przez: JG Odsłon: 146
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 166
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu Udostępniony przez: MK Odsłon: 217
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 521
Nabór na wolne stanowisko kierownicze Udostępniony przez: MK Odsłon: 345
Informacja o wynikach naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 221
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Udostępniony przez: MK Odsłon: 154
Kierownik MGOPS w Szlichtyngowej ogłasza nabór Udostępniony przez: MK Odsłon: 190
Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 255
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Udostępniony przez: MK Odsłon: 359
Unieważnienie naboru klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 91
Nabór na wolne stanowisko elektryk Udostępniony przez: MK Odsłon: 109
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 358
Nabór na wolne stanowisko sekretarki Udostępniony przez: MK Odsłon: 337
Nabór na wolne stanowisko Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 296
Nabór na wolne stanowisko Opiekun Klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 213
Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 14
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 105
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Protokoły z wynikami wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 112
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 108
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze Udostępniony przez: MK Odsłon: 93
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 106
Obwieszczenie z 21 września o obwodach Udostępniony przez: MK Odsłon: 98
Obwieszczenie o obsadzeniu bez glosowania w okręgu nr 12 Udostępniony przez: MK Odsłon: 88
Obwieszczenie o obsadzeniu bez głosowania w okręgu nr 6 Udostępniony przez: MK Odsłon: 86
Informacja w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. Udostępniony przez: MK Odsłon: 83
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 85
Zgłaszanie kandydatów do OKW Udostępniony przez: MK Odsłon: 88
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Obwieszczenie Starosty Wschowskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 85
Uchwały Komisji Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 102
Harmonogram posiedzeń Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 87
Skład Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy Udostępniony przez: TW Odsłon: 118
Plan Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 98
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa. Udostępniony przez: TW Odsłon: 66
Zapytanie ofertowe na przyjmowanie, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Udostępniony przez: TW Odsłon: 66
Zapytania ofertowe - Wykonanie szacunków nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 98
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych porad terapeutycznych Udostępniony przez: TW Odsłon: 103
Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 106
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 151
Zapytanie ofertowe na obsługę geodezyjną i kartograficzną Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 109
Unieważnienie postępowania rozbudowa świetlicy w Starych Drzewcach Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 86
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 310
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 290
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
Zapytanie ofertowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania Udostępniony przez: MK Odsłon: 131
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 22.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 2
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 12.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 08.02.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 91
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 04.02.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: JG Odsłon: 82
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10.12.2018 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: TW Odsłon: 104
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Udostępniony przez: MK Odsłon: 138
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 14 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 113
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21 stycznia 2019 r. Udostępniony przez: JG Odsłon: 228
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 listopada 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 127
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 listopada 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 113
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 25 października 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 120
Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 113
Ogłoszenie wyników drugich otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Drugie otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 88
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku Udostępniony przez: JG Odsłon: 196
Punkt Udostępniony przez: MK Odsłon: 87
Pismo Powiatowego Lekarza weterynarii w sprawie niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
6 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
5 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 93
4 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
3 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 105
2 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 115
1 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 110
Władze Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 128
Komisje Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Skład Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 80
Jednostki organizacyjne i Zakład budżetowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 106
Wykaz Sołtysów Udostępniony przez: MK Odsłon: 75
Regulamin Urzędu Udostępniony przez: MK Odsłon: 106
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 110
Uchwały Podatkowe 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 129

Podkategorie

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:


https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

lub pod numerem telefonu 65 540 89 30