ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa. Udostępniony przez: TW Odsłon: 5
Rekrutacja do szkół i przedszkoli Udostępniony przez: JG Odsłon: 26
Zapytanie ofertowe na przyjmowanie, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Udostępniony przez: TW Odsłon: 5
Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku Udostępniony przez: JG Odsłon: 50
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: JG Odsłon: 15
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 14
Plan działalności jednostki organizacyjnej Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 14
Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Informacja o wynikach naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
III Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
3 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Punkt Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Odpowiedź na interpelację Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Odpowiedź na interpelację Radnej Anny Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Interpelacja Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Uchwały Podatkowe 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Kierownik MGOPS w Szlichtyngowej ogłasza nabór Udostępniony przez: MK Odsłon: 54
Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
II Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zapytania ofertowe - Wykonanie szacunków nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 140
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych porad terapeutycznych Udostępniony przez: TW Odsłon: 38
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10.12.2018 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: TW Odsłon: 24
Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 43
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
2 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 54
Zapytanie ofertowe na obsługę geodezyjną i kartograficzną Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 44
Zarządzenie 40.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 55
Zarządzenie 39.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zarządzenie 38.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarzadzenie 37.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 36.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 35.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 34.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 33.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenia 32.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 31.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 30.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 29.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 28.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 27.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 26.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 25.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 24.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 23.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 22.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 21.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 20.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 19.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 18.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 17.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 16.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 15.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 14.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 13.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Udostępniony przez: MK Odsłon: 250
Zarządzenie 12.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 11.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 10.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 9.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 8.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 7.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 6.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 5.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 4.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 3.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 2.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 1.18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
I Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 52
Unieważnienie naboru klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Unieważnienie postępowania rozbudowa świetlicy w Starych Drzewcach Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 30
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 239
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
1 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Postanowienie Komisarza Wyborczego Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Druki Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
Nabór na wolne stanowisko elektryk Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 251
Elżbieta Rahnefeld - korekta Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 215
Nabór na wolne stanowisko sekretarki Udostępniony przez: MK Odsłon: 196
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Udostępniony przez: MK Odsłon: 46
Nabór na wolne stanowisko Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 222
Nabór na wolne stanowisko Opiekun Klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 140
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 42
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Podstawowa kwota dotacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Uchwały Komisji Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Harmonogram posiedzeń Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Skład Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Protokoły z wynikami wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Obwieszczenie z 21 września o obwodach Udostępniony przez: MK Odsłon: 42
Obwieszczenie o obsadzeniu bez glosowania w okręgu nr 12 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Obwieszczenie o obsadzeniu bez głosowania w okręgu nr 6 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Informacja w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zgłaszanie kandydatów do OKW Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Obwieszczenie Starosty Wschowskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zapytanie ofertowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Stanisław Kosmowski Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Elżbieta Rahnefeld Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Barbara Bartkowiak Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Waldemar Ciesielski Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Barbara Garsztka-Zientek Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Ilona Sadowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Maria Stankiewicz Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Leszek Szymański Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 24

Podkategorie

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:


https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

lub pod numerem telefonu 65 540 89 30