ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Kontakt, Konto bankowe, Referaty i samodzielne stanowiska Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
Klauzula informacyjna RODO Udostępniony przez: MK Odsłon: 168
Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za rok 2018. Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Zarządzenie 24/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 69
Zarządzenie 78/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za rok 2018. Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Plan działalności jednostki organizacyjnej Udostępniony przez: MK Odsłon: 190
Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 208
Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 195
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Udostępniony przez: MK Odsłon: 83
Oświadczenie o wartości napojów alkoholowych w placówce Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Prośba o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Wniosek o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek rolnych do zalesienia Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zawiadomienie o imprezie masowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zgłoszenie pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Zgłoszenie pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 55
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Druki Udostępniony przez: MK Odsłon: 331
Wniosek o wynajem Świetlicy Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
Wzory deklaracji i informacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 70
Wniosek o wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stwierdzającego stan zaległości Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Rekrutacja do szkół i przedszkoli Udostępniony przez: JG Odsłon: 266
Podstawowa kwota dotacji na 2019 r - aktualizacja Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 189
Podstawowa kwota dotacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 210
Rejestr instytucji kultury Udostępniony przez: JG Odsłon: 152
Klauzule Udostępniony przez: MK Odsłon: 75
Umieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl, przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców linku do informacji w portalu Mikroporady. Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” - edycja 2019. Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Zawiadomienie o VIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Zawiadomienie o VII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 160
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: JG Odsłon: 174
Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 186
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 212
Postanowienie Komisarza Wyborczego Udostępniony przez: MK Odsłon: 207
VII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
VI Sesja Rady MIejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 94
V Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
IV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 196
III Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 245
II Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 239
I Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 237
Interpelacja radnego Damiana Baziuka Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Interpelacja radnego Franciszka Kichmana Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Interpelacja radnego Stanisława Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 69
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Interpelacja radnej Anny Dombek i radnej Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 85
Interpelacja radnej Krystyny Felińskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 119
Interpelacja radnego Franciszka Kichmana Udostępniony przez: MK Odsłon: 121
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: JG Odsłon: 161
Odpowiedź na interpelację Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 166
Odpowiedź na interpelację Radnej Anny Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 164
Interpelacja Udostępniony przez: MK Odsłon: 172
Podatki Lokalne 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 132
Statut Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 87
Zarządzenie 82/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 81/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
Zarządzenie 80/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 79/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zarządzenie 78/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 77/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
Zarządzenie 76/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 75/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 74/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 72/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenie 71/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 53
Zarządzenie 70/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Zarządzenie 69/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 49
Zarządzenie 68/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Zarządzenie 67/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zarządzenie 66/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Zarządzenie 65/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zarządzenie 64/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zarządzenie 63/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenie 62/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Zarządzenie 61/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenie 60/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenie 59/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 52
Zarządzenie 58/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 49
Zarządzenie 57/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenie 56/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Zarządzenie 55/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zarządzenie 54/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenia 53/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zarządzenie 52/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 49
Zarządzenie 51/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 46
Zarządzenie 50/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Zarządzenie 49/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 46
Zarządzenie 48/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenie 47/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenie 46/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Zarządzenie 45/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Zarządzenie 44/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Zarządzenie 43/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 52
Zarządzenie 42/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Zarządzenie 41/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zarządzenie 40/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zarządzenie 39/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 38/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zarządzenie 37/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Zarządzenie 36/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Zarządzenie 35/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Zarządzenie 34/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 54
Zarządzenie 33/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Zarządzenie 32/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 54
Zarządzenie 31/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 30/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 29/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 28/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 27/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 26/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 25/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Zarządzenie 24/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 23/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 22/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 21/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zarządzenie 20/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 19/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 18/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 17/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Zarządzenie 16/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Zarządzenie 15/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 14/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 13/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zarządzenie 12/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 11/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Zarządzenie 10/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 9/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 8/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Zarządzenie 7/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Zarządzenie 6/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 5/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 4/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zarządzenie 3/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 2/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 1/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zarządzenie 80/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 3
Zarządzenie 79/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 2
Zarządzenie 77/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Zarządzenie 76/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 7
Zarządzenie 75/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 8
Zarządzenie 74/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 73/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Zarządzenie 72/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 71/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 70/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 14
Zarządzenie 69/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 68/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 67/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 66/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zarządzenie 65/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 63/19 Udostępniony przez: JG Odsłon: 28
Zarządzenie 62/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zarządzenie 61/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 60/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 59/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 58/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Zarządzenie 57/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zarządzenie 56/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 55/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 54/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Zarządzenie 53/19 Udostępniony przez: TW Odsłon: 34
Zarządzenie 52/19 Udostępniony przez: TW Odsłon: 37
Zarządzenie 51/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 50/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zarządzenie 49/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 53
Zarządzenie 48/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
Zarządzenie 46/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 52
Zarządzenie 45/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 52
Zarządzenie 44/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 43/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Zarządzenie 42/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Zarządzenie 41/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 40/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Zarządzenie 39/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 43
Zarządzenie 38/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 43
Zarządzenie 37/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 36/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 55
Zarządzenie 35/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 34/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 55
Zarządzenie 33/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Zarządzenie 32/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 31/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 57
Zarządzenie 30/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Zarządzenie 29/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
Zarządzenie 28/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zarządzenie 27/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
Zarządzenie 26/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 25/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 24/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zarządzenie 23/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 22/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 21/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Zarządzenie 20/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenia 19/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 18/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
Zarządzenie 17/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 16/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Zarządzenie 15/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Zarządzenie 14/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 13/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 12/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
Zarządzenie 11/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 10/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 9/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 8/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Zarządzenie 7/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 6/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 5/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 69
Zarządzenie 4/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 3/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Zarządzenie 2/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 1/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Uchwała Nr III/22/18 uchwała budżetowa na rok 2019 Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Udostępniony przez: MK Odsłon: 70
Uchwała Nr III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2019-2026. Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec 2018 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec I kwartału 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec IV kwartału 2018 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 203
Sprawozdania za I kwartał 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Bilans za 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Sprawozdania za IV kwartał 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Jarosław Gnat Udostępniony przez: MK Odsłon: 1
Dorota Jagoda Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Daniel Mika Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Anna Neć Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Kinga Neć Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Marta Pabierowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 1
Bogumiła Postek Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Halina Szuman Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Krystyna Zientek Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Damian Baziuk Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Anna Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Małgorzata Fartuszyńska Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Krystyna Felińska Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Andrzej Kromoliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Wioletta Orłowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Waldemar Rodak Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Grzegorz Wiliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Danuta Pakuła Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Dorota Raczycka Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Mirosław Strzęciwilk Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Jolanta Wielgus Udostępniony przez: MK Odsłon: 1
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 161
Dorota Raczycka Udostępniony przez: MK Odsłon: 149
Jolanta Wielgus Udostępniony przez: MK Odsłon: 229
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 128
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 145
Grzegorz Wiliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 152
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 154
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 131
Waldemar Rodak Udostępniony przez: MK Odsłon: 159
Wioletta Orłowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 141
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 122
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 131
Andrzej Kromoliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 125
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 119
Krystyna Felińska Udostępniony przez: MK Odsłon: 161
Małgorzata Fartuszyńska Udostępniony przez: MK Odsłon: 131
Anna Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 111
Damian Baziuk Udostępniony przez: MK Odsłon: 157
Barbara Wesołowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Elżbieta Rahnefeld - korekta Udostępniony przez: MK Odsłon: 232
Stanisław Kosmowski Udostępniony przez: MK Odsłon: 159
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 156
Elżbieta Rahnefeld Udostępniony przez: MK Odsłon: 160
Barbara Bartkowiak Udostępniony przez: MK Odsłon: 159
Waldemar Ciesielski Udostępniony przez: MK Odsłon: 149
Barbara Garsztka-Zientek Udostępniony przez: MK Odsłon: 172
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 159
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 157
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 157
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 143
Ilona Sadowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 139
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 138
Maria Stankiewicz Udostępniony przez: MK Odsłon: 134
Leszek Szymański Udostępniony przez: MK Odsłon: 143
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 137
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 131
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Udostępniony przez: MK Odsłon: 9
Nabór na wolne stanowisko - Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 240
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadry i obsługi sekretariatu Udostępniony przez: MK Odsłon: 367
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Udostępniony przez: JG Odsłon: 257
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 274
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu Udostępniony przez: MK Odsłon: 319
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 694
Nabór na wolne stanowisko kierownicze Udostępniony przez: MK Odsłon: 519
Informacja o wynikach naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 326
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Udostępniony przez: MK Odsłon: 270
Kierownik MGOPS w Szlichtyngowej ogłasza nabór Udostępniony przez: MK Odsłon: 340
Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 369
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Udostępniony przez: MK Odsłon: 468
Unieważnienie naboru klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 177
Nabór na wolne stanowisko elektryk Udostępniony przez: MK Odsłon: 195
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 470
Nabór na wolne stanowisko sekretarki Udostępniony przez: MK Odsłon: 468
Nabór na wolne stanowisko Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 401
Nabór na wolne stanowisko Opiekun Klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 320
Ogłoszenie o wyborach ławników sądów powszechnych Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Postanowienie nr 158/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Postanowienie nr 150/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 57/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa dotycząca spisu wyborców Udostępniony przez: JG Odsłon: 23
Postanowienie nr 129/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Informacja Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 26 kwietnia 2019 r. Udostępniony przez: JG Odsłon: 41
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
UCHWAŁA NR 19/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 46/19 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 177
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 178
Protokoły z wynikami wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 203
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 193
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 172
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze Udostępniony przez: MK Odsłon: 175
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 179
Obwieszczenie z 21 września o obwodach Udostępniony przez: MK Odsłon: 178
Obwieszczenie o obsadzeniu bez glosowania w okręgu nr 12 Udostępniony przez: MK Odsłon: 172
Obwieszczenie o obsadzeniu bez głosowania w okręgu nr 6 Udostępniony przez: MK Odsłon: 165
Informacja w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. Udostępniony przez: MK Odsłon: 157
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 162
Zgłaszanie kandydatów do OKW Udostępniony przez: MK Odsłon: 164
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 159
Obwieszczenie Starosty Wschowskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 157
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 154
Uchwały Komisji Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 191
Harmonogram posiedzeń Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 171
Skład Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 179
Plan Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 242
Zapytanie na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019" Udostępniony przez: TW Odsłon: 22
Powiadomienie o wyniku Udostępniony przez: TW Odsłon: 20
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej”. Udostępniony przez: TW Odsłon: 46
Zapytanie ofertowe na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy plenerowej Dni Szlichtyngowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 113
Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy Udostępniony przez: TW Odsłon: 233
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 145
Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa. Udostępniony przez: TW Odsłon: 135
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 174
Zapytanie ofertowe na przyjmowanie, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Udostępniony przez: TW Odsłon: 151
Zapytania ofertowe - Wykonanie szacunków nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 206
Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 207
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych porad terapeutycznych Udostępniony przez: TW Odsłon: 206
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 246
Zapytanie ofertowe na obsługę geodezyjną i kartograficzną Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 205
Unieważnienie postępowania rozbudowa świetlicy w Starych Drzewcach Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 188
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 536
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 176
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 413
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 192
Zapytanie ofertowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania Udostępniony przez: MK Odsłon: 230
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: TW Odsłon: 56
Informacja z otwarcia ofert Udostępniony przez: TW Odsłon: 81
Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej. Udostępniony przez: TW Odsłon: 248
Powiadomienie o wyniku Udostępniony przez: TW Odsłon: 37
Informacja z otwarcia ofert Udostępniony przez: TW Odsłon: 52
Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej- przetarg II Udostępniony przez: TW Odsłon: 117
Informacja z otwarcia ofert Udostępniony przez: TW Odsłon: 14
Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym-etap II Udostępniony przez: TW Odsłon: 72
Wykaz nieruchomości ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej z dnia 18.06.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: TW Odsłon: 15
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Gola Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 16.04.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 114
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Gola Udostępniony przez: MK Odsłon: 108
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 22.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 124
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 108
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 12.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 100
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 119
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 08.02.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 167
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 04.02.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: JG Odsłon: 149
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10.12.2018 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: TW Odsłon: 182
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Udostępniony przez: MK Odsłon: 235
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10 czerwca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 67
Informacja o wydaniu decyzji 2/19 o umorzeniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 140
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 14 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 200
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 162
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21 stycznia 2019 r. Udostępniony przez: JG Odsłon: 331
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 listopada 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 227
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 listopada 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 211
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 25 października 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 221
UWAGA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 R. Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Nabór wniosków na działanie o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Informacja o naborze - Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 207
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Postanowienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Ogłoszenie wyników drugich otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 110
Drugie otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 155
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 125
Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku Udostępniony przez: JG Odsłon: 295
Punkt Udostępniony przez: MK Odsłon: 177
Debata nad Raportem o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 22 marca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Pismo Powiatowego Lekarza weterynarii w sprawie niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 118
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa dotyczących wyrażenia opinii o projektach Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
7 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
6 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 116
5 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 218
4 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 182
3 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 238
2 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 242
1 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 220
Referaty oraz samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Władze Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 216
Komisje Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 151
Skład Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 152
Jednostki organizacyjne i Zakład budżetowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 219
Wykaz Sołtysów i rad sołeckich kadencja 2019-2023 Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Wykaz Sołtysów 2015 - 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 153
Regulamin Urzędu Udostępniony przez: MK Odsłon: 233
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 218
Zarządzenie nr 6/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 40
Zarządzenie nr 5/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 34
Zarządzenie nr 4/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 33
Zarządzenie nr 3/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 31
Zarządzenie nr 2/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 29
Zarządzenie nr 1/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 31
Oświadczenie o stanie kontroli za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 27
Sprawozdanie za rok 2018 Udostępniony przez: JG Odsłon: 28
Plan kontroli na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 29
Plan działalności na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 31
Oświadczenie o stanie kontroli za 2017 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 26
Plan kontroli na 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 28
Plan działalności na 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 27
Informacja dodatkowa do bilansu 2018 Udostępniony przez: JG Odsłon: 21
Zestawienie zmian w FJ za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 19
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 19
Bilans za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 23
Informacja o wynikach naboru na stanowisku Pracownik Socjalny Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko - Pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
Informacja dodatkowa do bilansu 2018 Udostępniony przez: JG Odsłon: 16
Zestawienie zmian w FJ za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 17
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 15
Bilans za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 21
Statut samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenia z lat 2005 - 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Zarządzenie 5/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 10
Zarządzenie 4/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 3/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 2/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 1/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie - usługi faktur elektronicznych (e-faktur) Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Ustalenia stawki czynszu Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Taryfy woda i ścieki Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Regulamin Kontroli Zarządczej Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Regulamin Cmentarzy Komunalnych teren Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych teren Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Sprawozdanie finansowe 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Plan działalności ZGKiM 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Plan działalności ZGKiM 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Oświadczenie o stanie kontroli 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZGKiM z 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Dane do kontaktu Udostępniony przez: MK Odsłon: 53

Podkategorie

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:


https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

lub pod numerem telefonu 65 540 89 30