ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Kontakt, Konto bankowe, Referaty i samodzielne stanowiska Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Klauzula informacyjna RODO Udostępniony przez: MK Odsłon: 99
Zarządzenie 24/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 78/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za rok 2018. Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Plan działalności jednostki organizacyjnej Udostępniony przez: MK Odsłon: 134
Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 145
Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 130
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 43
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Oświadczenie o wartości napojów alkoholowych w placówce Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 3
Zawiadomienie o imprezie masowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zgłoszenie pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Zgłoszenie pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Druki Udostępniony przez: MK Odsłon: 247
Wniosek o wynajem Świetlicy Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
Wzory deklaracji i informacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Wniosek o wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stwierdzającego stan zaległości Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Rekrutacja do szkół i przedszkoli Udostępniony przez: JG Odsłon: 204
Podstawowa kwota dotacji na 2019 r - aktualizacja Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 127
Podstawowa kwota dotacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 151
Rejestr instytucji kultury Udostępniony przez: JG Odsłon: 105
Klauzule Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Umieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl, przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców linku do informacji w portalu Mikroporady. Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” - edycja 2019. Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 108
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: JG Odsłon: 130
Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 132
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 153
Postanowienie Komisarza Wyborczego Udostępniony przez: MK Odsłon: 150
VI Sesja Rady MIejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
V Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
IV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 140
III Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 182
II Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 180
I Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 177
Interpelacja radnego Damiana Baziuka Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Interpelacja radnego Franciszka Kichmana Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Interpelacja radnego Stanisława Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Interpelacja radnej Anny Dombek i radnej Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 49
Interpelacja radnej Krystyny Felińskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Interpelacja radnego Franciszka Kichmana Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: JG Odsłon: 111
Odpowiedź na interpelację Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 117
Odpowiedź na interpelację Radnej Anny Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 121
Interpelacja Udostępniony przez: MK Odsłon: 124
Podatki Lokalne 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 80
Statut Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Zarządzenie 82/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Zarządzenie 81/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 80/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 79/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 78/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Zarządzenie 77/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 76/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 75/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 74/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 72/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 71/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 70/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 69/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 68/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 67/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 66/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 65/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 64/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 63/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 62/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 61/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 60/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 59/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 58/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 57/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 56/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zarządzenie 55/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 54/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenia 53/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 52/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 51/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 50/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 49/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 48/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 47/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 46/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 45/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 44/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 43/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 42/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 41/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 40/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 39/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 38/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 37/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 36/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 35/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Zarządzenie 34/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 33/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 32/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zarządzenie 31/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 30/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 29/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 28/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 27/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 26/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 25/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 24/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 23/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 22/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 21/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 20/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 19/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 18/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 17/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Zarządzenie 16/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 15/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 14/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 13/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 12/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zarządzenie 11/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 10/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 9/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 8/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 7/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 6/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 5/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 4/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 3/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 2/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 1/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 50/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Zarządzenie 49/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 48/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Zarządzenie 46/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 45/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 44/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Zarządzenie 43/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 42/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 41/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 40/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 39/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Zarządzenie 38/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Zarządzenie 37/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zarządzenie 36/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Zarządzenie 35/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 34/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 33/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 32/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 31/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 30/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Zarządzenie 29/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zarządzenie 28/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 27/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
Zarządzenie 26/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 25/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zarządzenie 24/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 42
Zarządzenie 22/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 21/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Zarządzenie 20/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Zarządzenia 19/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zarządzenie 18/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Zarządzenie 17/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zarządzenie 16/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Zarządzenie 15/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zarządzenie 14/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Zarządzenie 13/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Zarządzenie 12/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Zarządzenie 11/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 10/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Zarządzenie 9/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zarządzenie 8/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 7/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zarządzenie 6/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 5/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Zarządzenie 4/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 3/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zarządzenie 2/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Zarządzenie 1/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Uchwała Nr III/22/18 uchwała budżetowa na rok 2019 Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Uchwała Nr III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2019-2026. Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec I kwartału 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec IV kwartału 2018 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 152
Sprawozdania za IV kwartał 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Elżbieta Rahnefeld - korekta Udostępniony przez: MK Odsłon: 167
Stanisław Kosmowski Udostępniony przez: MK Odsłon: 103
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 105
Elżbieta Rahnefeld Udostępniony przez: MK Odsłon: 105
Barbara Bartkowiak Udostępniony przez: MK Odsłon: 107
Waldemar Ciesielski Udostępniony przez: MK Odsłon: 102
Barbara Garsztka-Zientek Udostępniony przez: MK Odsłon: 121
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 105
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 104
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 103
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 100
Ilona Sadowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 93
Maria Stankiewicz Udostępniony przez: MK Odsłon: 91
Leszek Szymański Udostępniony przez: MK Odsłon: 99
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 92
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 88
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Dorota Raczycka Udostępniony przez: MK Odsłon: 103
Jolanta Wielgus Udostępniony przez: MK Odsłon: 156
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Grzegorz Wiliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 94
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 100
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Waldemar Rodak Udostępniony przez: MK Odsłon: 102
Wioletta Pawłowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 89
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 85
Andrzej Kromoliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Krystyna Felińska Udostępniony przez: MK Odsłon: 112
Małgorzata Fartuszyńska Udostępniony przez: MK Odsłon: 86
Anna Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Damian Baziuk Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Barbara Wesołowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 43
Nabór na wolne stanowisko - Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 153
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadry i obsługi sekretariatu Udostępniony przez: MK Odsłon: 252
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Udostępniony przez: JG Odsłon: 186
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 208
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu Udostępniony przez: MK Odsłon: 249
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 584
Nabór na wolne stanowisko kierownicze Udostępniony przez: MK Odsłon: 404
Informacja o wynikach naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 255
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Udostępniony przez: MK Odsłon: 195
Kierownik MGOPS w Szlichtyngowej ogłasza nabór Udostępniony przez: MK Odsłon: 249
Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 294
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Udostępniony przez: MK Odsłon: 395
Unieważnienie naboru klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 122
Nabór na wolne stanowisko elektryk Udostępniony przez: MK Odsłon: 140
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 398
Nabór na wolne stanowisko sekretarki Udostępniony przez: MK Odsłon: 384
Nabór na wolne stanowisko Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 333
Nabór na wolne stanowisko Opiekun Klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 250
UCHWAŁA NR 19/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Zarządzenie 46/19 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 130
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 125
Protokoły z wynikami wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 145
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 138
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 124
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze Udostępniony przez: MK Odsłon: 120
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 132
Obwieszczenie z 21 września o obwodach Udostępniony przez: MK Odsłon: 127
Obwieszczenie o obsadzeniu bez glosowania w okręgu nr 12 Udostępniony przez: MK Odsłon: 119
Obwieszczenie o obsadzeniu bez głosowania w okręgu nr 6 Udostępniony przez: MK Odsłon: 113
Informacja w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. Udostępniony przez: MK Odsłon: 112
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 115
Zgłaszanie kandydatów do OKW Udostępniony przez: MK Odsłon: 116
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 114
Obwieszczenie Starosty Wschowskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 111
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 110
Uchwały Komisji Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 134
Harmonogram posiedzeń Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 116
Skład Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 126
Plan Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 159
Zapytanie ofertowe na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy plenerowej Dni Szlichtyngowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy Udostępniony przez: TW Odsłon: 172
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 100
Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa. Udostępniony przez: TW Odsłon: 97
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 119
Zapytanie ofertowe na przyjmowanie, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Udostępniony przez: TW Odsłon: 104
Zapytania ofertowe - Wykonanie szacunków nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 136
Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 141
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych porad terapeutycznych Udostępniony przez: TW Odsłon: 143
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 188
Zapytanie ofertowe na obsługę geodezyjną i kartograficzną Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 140
Unieważnienie postępowania rozbudowa świetlicy w Starych Drzewcach Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 122
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 364
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 113
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 337
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 130
Zapytanie ofertowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania Udostępniony przez: MK Odsłon: 169
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: TW Odsłon: 15
Informacja z otwarcia ofert Udostępniony przez: TW Odsłon: 37
Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej. Udostępniony przez: TW Odsłon: 194
Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej- przetarg II Udostępniony przez: TW Odsłon: 52
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 16.04.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Gola Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 22.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 12.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 53
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 08.02.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 121
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 04.02.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: JG Odsłon: 105
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10.12.2018 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: TW Odsłon: 132
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Udostępniony przez: MK Odsłon: 170
Informacja o wydaniu decyzji 2/19 o umorzeniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 2
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 14 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 151
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 110
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21 stycznia 2019 r. Udostępniony przez: JG Odsłon: 267
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 listopada 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 160
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 listopada 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 148
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 25 października 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 154
Informacja o naborze - Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 6
Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 142
Ogłoszenie wyników drugich otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Drugie otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 109
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku Udostępniony przez: JG Odsłon: 230
Punkt Udostępniony przez: MK Odsłon: 118
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 22 marca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Pismo Powiatowego Lekarza weterynarii w sprawie niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
6 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
5 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 134
4 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 99
3 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 143
2 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 155
1 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 145
Referaty oraz samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Władze Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 159
Komisje Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 99
Skład Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 104
Jednostki organizacyjne i Zakład budżetowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 153
Wykaz Sołtysów i rad sołeckich kadencja 2019-2023 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Wykaz Sołtysów 2015 - 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 100
Regulamin Urzędu Udostępniony przez: MK Odsłon: 158
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 148
Zarządzenie nr 6/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 3
Zarządzenie nr 5/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 2
Zarządzenie nr 4/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 2
Zarządzenie nr 3/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 2
Zarządzenie nr 2/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 2
Zarządzenie nr 1/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 3
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie - usługi faktur elektronicznych (e-faktur) Udostępniony przez: MK Odsłon: 1
Ustalenia stawki czynszu Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Taryfy woda i ścieki Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Regulamin Kontroli Zarządczej Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 1
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Regulamin Cmentarzy Komunalnych teren Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych teren Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 2
Oświadczenie o stanie kontroli 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 3
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZGKiM z 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Plan działalności ZGKiM 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Oświadczenie o stanie kontroli 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZGKiM z 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
Plan działalności ZGKiM 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 0
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Dane do kontaktu Udostępniony przez: MK Odsłon: 18

Podkategorie

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:


https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

lub pod numerem telefonu 65 540 89 30