ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Kontakt, Konto bankowe, Referaty i samodzielne stanowiska Udostępniony przez: MK Odsłon: 175
Klauzule informacyjne RODO Udostępniony przez: MK Odsłon: 254
Raport o stanie Gminy Szlichtyngowa za rok 2018. Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Zarządzenie 24/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
Zarządzenie 78/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 103
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej za rok 2018. Udostępniony przez: MK Odsłon: 127
Plan działalności jednostki organizacyjnej Udostępniony przez: MK Odsłon: 235
Plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 255
Plan kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Szlichtyngowa na 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 242
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 95
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew/drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 106
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Udostępniony przez: MK Odsłon: 105
Oświadczenie o wartości napojów alkoholowych w placówce Udostępniony przez: MK Odsłon: 89
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 85
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 95
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. Udostępniony przez: MK Odsłon: 107
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Prośba o wydanie duplikatu decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 42
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Wniosek o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: MK Odsłon: 46
Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 55
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek rolnych do zalesienia Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zawiadomienie o imprezie masowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 97
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 87
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Zgłoszenie pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 91
Zgłoszenie pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Wniosek o wydanie dowodu osobistego Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 126
Druki Udostępniony przez: MK Odsłon: 404
Wniosek o wynajem Świetlicy Udostępniony przez: MK Odsłon: 93
Wzory deklaracji i informacji obowiązujące od 1 lipca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Wzory deklaracji i informacji obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 108
Wniosek o wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa Udostępniony przez: MK Odsłon: 92
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stwierdzającego stan zaległości Udostępniony przez: MK Odsłon: 80
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego Udostępniony przez: TW Odsłon: 61
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Rekrutacja do szkół i przedszkoli Udostępniony przez: JG Odsłon: 322
Podstawowa kwota dotacji na 2019 r - aktualizacja Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 229
Podstawowa kwota dotacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 244
Rejestr instytucji kultury Udostępniony przez: JG Odsłon: 190
Klauzule Udostępniony przez: MK Odsłon: 101
Zmieniajmy Gminy na lepsze Udostępniony przez: JG Odsłon: 1
Umieszczenia na stałe w oficjalnym serwisie www Gminy baneru mikroporady wraz z linkiem do serwisu www.mikroporady.pl, przesłanie do lokalnych mikroprzedsiębiorców linku do informacji w portalu Mikroporady. Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” - edycja 2019. Udostępniony przez: MK Odsłon: 101
Zawiadomienie o zmianie godziny rozpoczęcia IX Sesji Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zawiadomienie o VIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zawiadomienie o VII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 43
Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 105
Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 188
Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: JG Odsłon: 212
Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 236
Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 257
Postanowienie Komisarza Wyborczego Udostępniony przez: MK Odsłon: 253
IX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
VIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 43
VII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
VI Sesja Rady MIejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 116
V Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 119
IV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 235
III Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 295
II Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 278
I Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 281
Interpelacja radnego Damiana Baziuka Udostępniony przez: MK Odsłon: 83
Interpelacja radnego Franciszka Kichmana Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Interpelacja radnego Stanisława Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 92
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 88
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 93
Interpelacja radnej Anny Dombek i radnej Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 106
Interpelacja radnej Krystyny Felińskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 150
Interpelacja radnego Franciszka Kichmana Udostępniony przez: MK Odsłon: 153
Interpelacja radnej Anny Zalewskiej Udostępniony przez: JG Odsłon: 200
Odpowiedź na interpelację Wioletty Orłowskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 202
Odpowiedź na interpelację Radnej Anny Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 200
Interpelacja Udostępniony przez: MK Odsłon: 201
Statut Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 114
Statut Sołectwa Dryżyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Statut Sołectwa Gola Udostępniony przez: MK Odsłon: 13
Statut Sołectwa Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Statut Sołectwa Kowalewo Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Statut Sołectwa Jędrzychowice Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Statut Sołectwa Nowe i Małe Drzewce Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Statut Sołectwa Stare Drzewce Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Statut Sołectwa Wyszanów Udostępniony przez: MK Odsłon: 14
Statut Sołectwa Zamysłów Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Podatki Lokalne 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 169
Zarządzenie 82/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 91
Zarządzenie 81/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 88
Zarządzenie 80/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Zarządzenie 79/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 83
Zarządzenie 78/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
Zarządzenie 77/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
Zarządzenie 76/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 91
Zarządzenie 75/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 86
Zarządzenie 74/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 86
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 87
Zarządzenie 72/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 71/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 69
Zarządzenie 70/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Zarządzenie 69/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 68/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 67/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Zarządzenie 66/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 65/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 64/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 63/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 62/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 61/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 60/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Zarządzenie 59/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Zarządzenie 58/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 57/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Zarządzenie 56/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 55/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Zarządzenie 54/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Zarządzenia 53/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 52/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 51/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 50/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 49/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zarządzenie 48/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 47/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 46/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 66
Zarządzenie 45/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 44/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 62
Zarządzenie 43/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
Zarządzenie 42/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
Zarządzenie 41/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
Zarządzenie 40/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zarządzenie 39/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Zarządzenie 38/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Zarządzenie 37/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Zarządzenie 36/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Zarządzenie 35/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Zarządzenie 34/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 75
Zarządzenie 33/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Zarządzenie 32/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
Zarządzenie 31/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 30/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Zarządzenie 29/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 83
Zarządzenie 28/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Zarządzenie 27/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zarządzenie 26/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zarządzenie 25/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Zarządzenie 24/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 23/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Zarządzenie 22/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Zarządzenie 21/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 20/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Zarządzenie 19/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 75
Zarządzenie 18/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Zarządzenie 17/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Zarządzenie 16/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Zarządzenie 15/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Zarządzenie 14/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 83
Zarządzenie 13/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 83
Zarządzenie 12/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 85
Zarządzenie 11/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 10/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Zarządzenie 9/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Zarządzenie 8/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 7/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Zarządzenie 6/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Zarządzenie 5/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zarządzenie 4/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 3/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Zarządzenie 2/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 1/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Zarządzenie 108/19 Udostępniony przez: JG Odsłon: 5
Zarządzenie 107/19 Udostępniony przez: JG Odsłon: 2
Zarządzenie 104/19 Udostępniony przez: JG Odsłon: 4
Zarządzenie 103/19 Udostępniony przez: JG Odsłon: 4
Zarządzenie 106/19 Udostępniony przez: JG Odsłon: 9
Zarządzenie 105/19 Udostępniony przez: JG Odsłon: 7
Zarządzenie 102/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 101/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 100/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Zarządzenie 99/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 98/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Zarządzenie 97/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Zarządzenie 96/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 95/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 94/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Zarządzenie 92/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Zarządzenie 91/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zarządzenie 90/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Zarządzenie 89/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 88/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 43
Zarządzenie 87/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 86/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Zarządzenie 85/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Zarządzenie 84/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Zarządzenia 83/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 82/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 80/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 79/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Zarządzenie 77/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 76/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Zarządzenie 75/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Zarządzenie 74/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Zarządzenie 73/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zarządzenie 72/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 71/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 70/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zarządzenie 69/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Zarządzenie 68/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 67/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 66/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Zarządzenie 65/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Zarządzenie 63/19 Udostępniony przez: JG Odsłon: 42
Zarządzenie 62/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Zarządzenie 61/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 38
Zarządzenie 60/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Zarządzenie 59/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 58/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zarządzenie 57/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Zarządzenie 56/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
Zarządzenie 55/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 24
Zarządzenie 54/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 71
Zarządzenie 53/19 Udostępniony przez: TW Odsłon: 56
Zarządzenie 52/19 Udostępniony przez: TW Odsłon: 61
Zarządzenie 51/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 55
Zarządzenie 50/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 69
Zarządzenie 49/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 48/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Zarządzenie 47/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Zarządzenie 46/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Zarządzenie 45/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 72
Zarządzenie 44/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zarządzenie 43/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 75
Zarządzenie 42/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 65
Zarządzenie 41/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Zarządzenie 40/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
Zarządzenie 39/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Zarządzenie 38/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Zarządzenie 37/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 86
Zarządzenie 36/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 69
Zarządzenie 35/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 34/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Zarządzenie 33/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Zarządzenie 32/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Zarządzenie 31/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Zarządzenie 30/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Zarządzenie 29/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Zarządzenie 28/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 67
Zarządzenie 27/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Zarządzenie 26/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 25/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Zarządzenie 24/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 91
Zarządzenie 23/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zarządzenie 22/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Zarządzenie 21/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 93
Zarządzenie 20/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 84
Zarządzenia 19/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 86
Zarządzenie 18/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Zarządzenie 17/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Zarządzenie 16/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Zarządzenie 15/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 82
Zarządzenie 14/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Zarządzenie 13/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 75
Zarządzenie 12/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Zarządzenie 11/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Zarządzenie 10/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 86
Zarządzenie 9/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 85
Zarządzenie 8/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Zarządzenie 7/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
Zarządzenie 6/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 79
Zarządzenie 5/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 87
Zarządzenie 4/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 80
Zarządzenie 3/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 86
Zarządzenie 2/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
Zarządzenie 1/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 70
Uchwała Nr III/22/18 uchwała budżetowa na rok 2019 Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
Uchwała Nr III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2019-2026. Udostępniony przez: MK Odsłon: 80
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec II kwartału 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec 2018 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec I kwartału 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 42
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Szlichtyngowa na koniec IV kwartału 2018 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Zarządzenie 73/18 Udostępniony przez: MK Odsłon: 238
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o stanie Mienia Komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Sprawozdania za II kwartał 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 11
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Sprawozdania za I kwartał 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Bilans za 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Sprawozdania za IV kwartał 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 102
Jarosław Gnat Udostępniony przez: MK Odsłon: 33
Dorota Jagoda Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Daniel Mika Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Anna Neć Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Kinga Neć Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Marta Pabierowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Bogumiła Postek Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Halina Szuman Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Krystyna Zientek Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Henryk Baraniak - korekta oświadczenia majątkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 17
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Damian Baziuk Udostępniony przez: MK Odsłon: 32
Anna Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Małgorzata Fartuszyńska Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Krystyna Felińska Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Andrzej Kromoliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 28
Wioletta Orłowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Waldemar Rodak Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 18
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 20
Grzegorz Wiliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 16
Danuta Pakuła Udostępniony przez: MK Odsłon: 31
Dorota Raczycka Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Mirosław Strzęciwilk Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Jolanta Wielgus Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 194
Dorota Raczycka Udostępniony przez: MK Odsłon: 189
Jolanta Wielgus Udostępniony przez: MK Odsłon: 279
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 165
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 187
Grzegorz Wiliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 189
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 193
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 177
Waldemar Rodak Udostępniony przez: MK Odsłon: 208
Wioletta Orłowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 176
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 155
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 163
Andrzej Kromoliński Udostępniony przez: MK Odsłon: 154
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 153
Krystyna Felińska Udostępniony przez: MK Odsłon: 187
Małgorzata Fartuszyńska Udostępniony przez: MK Odsłon: 174
Anna Dombek Udostępniony przez: MK Odsłon: 137
Damian Baziuk Udostępniony przez: MK Odsłon: 190
Barbara Wesołowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 102
Elżbieta Rahnefeld - korekta Udostępniony przez: MK Odsłon: 273
Stanisław Kosmowski Udostępniony przez: MK Odsłon: 188
Henryk Baraniak Udostępniony przez: MK Odsłon: 183
Elżbieta Rahnefeld Udostępniony przez: MK Odsłon: 194
Barbara Bartkowiak Udostępniony przez: MK Odsłon: 198
Waldemar Ciesielski Udostępniony przez: MK Odsłon: 183
Barbara Garsztka-Zientek Udostępniony przez: MK Odsłon: 200
Franciszek Kichman Udostępniony przez: MK Odsłon: 194
Wojciech Krygier Udostępniony przez: MK Odsłon: 191
Stanisław Łynko Udostępniony przez: MK Odsłon: 187
Błażej Rajman Udostępniony przez: MK Odsłon: 168
Ilona Sadowska Udostępniony przez: MK Odsłon: 164
Agnieszka Skurjat Udostępniony przez: MK Odsłon: 162
Maria Stankiewicz Udostępniony przez: MK Odsłon: 158
Leszek Szymański Udostępniony przez: MK Odsłon: 164
Krystian Śladewski Udostępniony przez: MK Odsłon: 164
Anna Zalewska Udostępniony przez: MK Odsłon: 153
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Sziedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach. Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach. Udostępniony przez: MK Odsłon: 53
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Udostępniony przez: MK Odsłon: 178
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Udostępniony przez: MK Odsłon: 277
Nabór na wolne stanowisko - Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 292
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadry i obsługi sekretariatu Udostępniony przez: MK Odsłon: 467
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Udostępniony przez: JG Odsłon: 325
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 338
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kadr i obsługi sekretariatu Udostępniony przez: MK Odsłon: 387
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 794
Nabór na wolne stanowisko kierownicze Udostępniony przez: MK Odsłon: 605
Informacja o wynikach naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 379
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Udostępniony przez: MK Odsłon: 316
Kierownik MGOPS w Szlichtyngowej ogłasza nabór Udostępniony przez: MK Odsłon: 399
Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: MK Odsłon: 422
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Udostępniony przez: MK Odsłon: 523
Unieważnienie naboru klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 211
Nabór na wolne stanowisko elektryk Udostępniony przez: MK Odsłon: 233
Nabór na wolne stanowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 524
Nabór na wolne stanowisko sekretarki Udostępniony przez: MK Odsłon: 625
Nabór na wolne stanowisko Animator rehabilitacji ruchowej w klubie Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 458
Nabór na wolne stanowisko Opiekun Klubu Senior+ Udostępniony przez: MK Odsłon: 375
Ogłoszenie o wyborach ławników sądów powszechnych Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Postanowienie nr 158/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Postanowienie nr 150/2019 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 46
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Zarządzenie 57/19 Udostępniony przez: MK Odsłon: 40
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa dotycząca spisu wyborców Udostępniony przez: JG Odsłon: 45
Postanowienie nr 129/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 51
Informacja Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze II z dnia 26 kwietnia 2019 r. Udostępniony przez: JG Odsłon: 65
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 54
UCHWAŁA NR 19/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Udostępniony przez: MK Odsłon: 59
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Udostępniony przez: MK Odsłon: 90
Zarządzenie 46/19 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. Udostępniony przez: MK Odsłon: 56
Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Udostępniony przez: MK Odsłon: 78
Obwieszczenie PKW z dnia 27 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 102
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 215
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I Udostępniony przez: MK Odsłon: 211
Protokoły z wynikami wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 245
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 229
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 209
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze Udostępniony przez: MK Odsłon: 216
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 221
Obwieszczenie z 21 września o obwodach Udostępniony przez: MK Odsłon: 217
Obwieszczenie o obsadzeniu bez glosowania w okręgu nr 12 Udostępniony przez: MK Odsłon: 215
Obwieszczenie o obsadzeniu bez głosowania w okręgu nr 6 Udostępniony przez: MK Odsłon: 203
Informacja w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych. Udostępniony przez: MK Odsłon: 190
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej Udostępniony przez: MK Odsłon: 196
Zgłaszanie kandydatów do OKW Udostępniony przez: MK Odsłon: 198
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 187
Obwieszczenie Starosty Wschowskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 192
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 186
Uchwały Komisji Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 232
Harmonogram posiedzeń Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 209
Skład Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 219
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej - uzupełnienie Udostępniony przez: JG Odsłon: 1
Zarządzenie 106/19 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Udostępniony przez: JG Odsłon: 1
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych Udostępniony przez: JG Odsłon: 4
Plan Zamówień Publicznych Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 308
Zapytanie na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa w 2019" Udostępniony przez: TW Odsłon: 55
Powiadomienie o wyniku Udostępniony przez: TW Odsłon: 31
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: „Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej”. Udostępniony przez: TW Odsłon: 55
Zapytanie ofertowe na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy plenerowej Dni Szlichtyngowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 124
Zapytanie ofertowe na dostawę kosiarki samojezdnej typu traktor ogrodowy Udostępniony przez: TW Odsłon: 265
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 177
Zapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa. Udostępniony przez: TW Odsłon: 165
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 211
Zapytanie ofertowe na przyjmowanie, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt i opiekę nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Udostępniony przez: TW Odsłon: 185
Zapytania ofertowe - Wykonanie szacunków nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 259
Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 256
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnych porad terapeutycznych Udostępniony przez: TW Odsłon: 249
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 283
Zapytanie ofertowe na obsługę geodezyjną i kartograficzną Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 248
Unieważnienie postępowania rozbudowa świetlicy w Starych Drzewcach Udostępniony przez: Tatiana Wasielewska Odsłon: 236
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 597
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 222
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Starych Drzewcach Udostępniony przez: MK Odsłon: 483
Zawiadomienie o wyborze oferty Udostępniony przez: MK Odsłon: 229
Zapytanie ofertowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania Udostępniony przez: MK Odsłon: 260
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: TW Odsłon: 83
Informacja z otwarcia ofert Udostępniony przez: TW Odsłon: 107
Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej. Udostępniony przez: TW Odsłon: 283
Powiadomienie o wyniku Udostępniony przez: TW Odsłon: 56
Informacja z otwarcia ofert Udostępniony przez: TW Odsłon: 65
Budowa trzech Otwartych Stref Aktywności Fizycznej: w Parku Górczyńskim, Kowalewie i Szlichtyngowej- przetarg II Udostępniony przez: TW Odsłon: 134
Powiadomienie o wyniku Udostępniony przez: TW Odsłon: 27
Informacja z otwarcia ofert Udostępniony przez: TW Odsłon: 37
Budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową, instalacją gazową LPG oraz rurociągiem preizolowanym-etap II Udostępniony przez: TW Odsłon: 117
Informacja z otwarcia ofert Udostępniony przez: TW Odsłon: 18
Wyjaśnienia do zapytania z dnia 15.07.2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 45
Usługa transportowa polegająca na przewożeniu (dowożeniu i odwożeniu) uczniów do szkół (na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz do następujących szkół na terenie Gminy Wschowa: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszic Udostępniony przez: TW Odsłon: 87
Wynik przetargu ustnego nieograniczonego - Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 21
Wynik przetargu ustnego nieograniczonego - Kowalewo Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Wykaz nieruchomości ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej z dnia 08.00.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 26
Wynik przetargu ustnego nieograniczonego-Gola Udostępniony przez: TW Odsłon: 58
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Kowalewo Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Nowe Drzewce Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
Wykaz nieruchomości ogłoszony przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej z dnia 18.06.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: TW Odsłon: 81
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 85
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Gola Udostępniony przez: MK Odsłon: 95
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 16.04.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 165
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Gola Udostępniony przez: MK Odsłon: 160
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 22.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 160
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 141
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 12.03.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 138
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Górczyna Udostępniony przez: MK Odsłon: 151
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 08.02.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: MK Odsłon: 209
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 04.02.2019 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: JG Odsłon: 183
Wykaz nieruchomości ogłoszony Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10.12.2018 r. przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem. Udostępniony przez: TW Odsłon: 215
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Udostępniony przez: MK Odsłon: 274
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 23 lipca 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 53
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10 czerwca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 63
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 110
Informacja o wydaniu decyzji 2/19 o umorzeniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 96
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 177
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 14 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 238
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 14 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 210
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21 stycznia 2019 r. Udostępniony przez: JG Odsłon: 388
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 listopada 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 276
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 8 listopada 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 263
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 25 października 2018 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 271
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa o nr RIiPP.6721.2.1.2.2019 z dnia 22.07.2019 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Udostępniony przez: MK Odsłon: 25
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
UWAGA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2019 R. Udostępniony przez: MK Odsłon: 77
Nabór wniosków na działanie o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska" Udostępniony przez: MK Odsłon: 64
Informacja o naborze - Usuwanie wyrobów zawierających azbest 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 95
Informacja o uzyskaniu dotacji na zadanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Szlichtyngowa 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 258
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Udostępniony przez: MK Odsłon: 30
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Postanowienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 29
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 70
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Udostępniony przez: MK Odsłon: 54
Ogłoszenie wyników drugich otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 153
Drugie otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 190
Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych 2019 roku. Udostępniony przez: MK Odsłon: 161
Otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku Udostępniony przez: JG Odsłon: 362
Punkt Udostępniony przez: MK Odsłon: 228
Konkurs Najpiękniejsza dożynkowa dekoracja posesji Udostępniony przez: JG Odsłon: 4
Powiatowego Lekarza Weterynarii we Wschowie w sprawie szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie Udostępniony przez: MK Odsłon: 12
Prace remontowe na stacji kolejowej Stare Drzewce Udostępniony przez: MK Odsłon: 34
UWAGA ROLNICY !!! NABÓR WNIOSKÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY Udostępniony przez: MK Odsłon: 68
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH LUBUSKIEJ IZBY ROLNICZEJ Udostępniony przez: MK Odsłon: 52
Debata nad Raportem o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok Udostępniony przez: MK Odsłon: 69
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 22 marca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 122
Pismo Powiatowego Lekarza weterynarii w sprawie niehandlowego przemieszczania zwierząt domowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 118
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 155
Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 45
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Sołectw Gminy Szlichtyngowa dotyczących wyrażenia opinii o projektach Uchwał Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. Udostępniony przez: MK Odsłon: 58
9 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 48
8 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
7 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 81
6 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 168
5 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 293
4 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 253
3 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 297
2 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 323
1 sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 289
Referaty oraz samodzielne stanowiska Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 146
Władze Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 255
Komisje Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 189
Skład Rady Miejskiej Udostępniony przez: MK Odsłon: 193
Jednostki organizacyjne i Zakład budżetowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 272
Statuty Sołectw Udostępniony przez: MK Odsłon: 19
Wykaz Sołtysów i rad sołeckich kadencja 2019-2023 Udostępniony przez: MK Odsłon: 74
Wykaz Sołtysów 2015 - 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 190
Regulamin Urzędu Udostępniony przez: MK Odsłon: 289
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Udostępniony przez: MK Odsłon: 274
Zarządzenie nr 6/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 66
Zarządzenie nr 5/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 58
Zarządzenie nr 4/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 50
Zarządzenie nr 3/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 47
Zarządzenie nr 2/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 47
Zarządzenie nr 1/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 56
Oświadczenie o stanie kontroli za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 51
Sprawozdanie za rok 2018 Udostępniony przez: JG Odsłon: 48
Plan kontroli na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 54
Plan działalności na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 52
Oświadczenie o stanie kontroli za 2017 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 49
Plan kontroli na 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 46
Plan działalności na 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 50
Informacja dodatkowa do bilansu 2018 Udostępniony przez: JG Odsłon: 41
Zestawienie zmian w FJ za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 37
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 38
Bilans za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 42
Klauzule informacyjne RODO Udostępniony przez: MK Odsłon: 23
Informacja o wynikach naboru na stanowisku Pracownik Socjalny Udostępniony przez: MK Odsłon: 76
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko - Pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór Udostępniony przez: MK Odsłon: 111
Informacja dodatkowa do bilansu 2018 Udostępniony przez: JG Odsłon: 29
Zestawienie zmian w FJ za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 32
Rachunek zysków i strat za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 26
Bilans za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 37
Statut samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Zarządzenie 6/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 5
Zarządzenia z lat 2005 - 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 36
Zarządzenie 5/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Zarządzenie 4/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 52
Zarządzenie 3/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Zarządzenie 2/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 39
Zarządzenie 1/2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 44
Zarządzenie - usługi faktur elektronicznych (e-faktur) Udostępniony przez: MK Odsłon: 49
Ustalenia stawki czynszu Udostępniony przez: MK Odsłon: 46
Taryfy woda i ścieki Udostępniony przez: MK Odsłon: 49
Regulamin Kontroli Zarządczej Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Udostępniony przez: MK Odsłon: 37
Regulamin Cmentarzy Komunalnych teren Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 41
Opłaty za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych teren Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 46
Sprawozdanie finansowe 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 61
Plan działalności ZGKiM 2019 Udostępniony przez: MK Odsłon: 55
Plan działalności ZGKiM 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 73
Oświadczenie o stanie kontroli 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 50
Sprawozdanie z wykonania planu działalności ZGKiM z 2018 Udostępniony przez: MK Odsłon: 47
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Udostępniony przez: MK Odsłon: 60
Dane do kontaktu Udostępniony przez: MK Odsłon: 82

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:


https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/52

lub pod numerem telefonu 65 540 89 30